Program van die Week
Registrasievorm 2017 (gr. RR-7)

Skoolbesoeke
U is welkom om ontvangs te skakel by 
012 809 0029 vir 'n afspraak

Advertensies in die Nuusbrief
Mev. K. de Kock

Klerewinkel
012 809 1851 / 073 262 9737
lyna@fabi.co.za 
Winkelure:
15 Nov.-7 Des.vanaf 07:00-14:00
9-10 Jan. 2017 vanaf 07:00-13:00
11 Jan. 2017 vanaf 07:00-15:00 

Besprekings: Saal en Lapa
 Mnr. Waldo Prinsloo
Kommunikasie slegs per e-pos


Klerebank (tweedehandse klere) 
             Ma. - Do.:    13:00 - 13:30
           Navrae: Finansiële kantoor
___________________________________
Bankbesonderhede
FNB Tjekrekening
Rek.nr. 62540437763
Lynnwoodtak 252045

Advertensieborde
Skakel mnr. Louis Becker 
083 456 9703 /012 809 0340
Share by: