Program van die Week
REGISTRASIES 2017
(vir leerders, wie nie huidige boeties 
en sussies in ons skool het nie) 

Registrasievorms, met die nodige dokumentasie aangeheg, kan vanaf 
19 April tot 1 Junie 2016
SLEGS PER HAND ingehandig 
word by die administratiewe kantoor.

Die registrasiesvorm is ook by 
die kantoor beskikbaar.
Registrasievorm 2017 (gr. RR-7)

Advertensies in die Nuusbrief
Mev. K. de Kock

Klerewinkel
012 809 1851 / 073 262 9737
lyna@fabi.co.za 
Winkelure:
Weeksdae vanaf 07:00-15:00  

Besprekings: Saal en Lapa
 Mnr. Jan-Hendrik Bosman
Kommunikasie slegs per e-pos


Klerebank (tweedehandse klere) 
             Dinsdae:     07:00-07:30
             Donderdae:13:00-13:30
Navrae: Finansiële kantoor
___________________________________
Bankbesonderhede
FNB Tjekrekening
Rek.nr. 62540437763
Lynnwoodtak 252045

Advertensieborde
Skakel mnr. Louis Becker 
083 456 9703 /012 809 0340
Share by: