Program van die Week
INSKRYWINGS 2017
Ons wag vir die datum vanaf die Departement van Onderwys

Advertensies in die Nuusbrief
Mev. K. de Kock

Klerewinkel
012 809 1851 / 073 262 9737
lyna@fabi.co.za 
Winkelure:
Weeksdae vanaf 07:00-15:00  
29 FEBRUARIE 
Winkel gesluit vir 'n voorraadopname

Besprekings: Saal en Lapa
 Mnr. Jan-Hendrik Bosman


 
Klerebank (tweedehandse klere)

Dinsdae en Donderdae: 
07:00-07:30
13:00-13:30
Navrae: Finansiële kantoor
___________________________________
Bankbesonderhede
FNB Tjekrekening
Rek.nr. 62540437763
Lynnwoodtak 252045

Advertensieborde
Skakel mnr. Louis Becker 
083 456 9703 /012 809 0340
Share by: