Program van die Week
Registrasievorm 2018 (gr. RR-7)

Advertensies in die Nuusbrief
Mev. K. de Kock

Klerewinkel
012 809 1851 of vanessa@fabi.co.za
Winkelure:
Weeksdae vanaf 07:00-14:45
 
Pryslys

Besprekings: Saal en Lapa
 Mnr. Waldo Prinsloo
Kommunikasie slegs per e-pos


Klerebank (tweedehandse klere) 
             Ma. - Do.:    13:00 - 13:30           ___________________________________
Bankbesonderhede
FNB Tjekrekening
Rek.nr. 62540437763
Lynnwoodtak 252045

Advertensieborde
Skakel mnr. Louis Becker 
083 456 9703 /012 809 0340
Skoolbesoeke
U is welkom om ontvangs te skakel by 
012 809 0029 vir 'n afspraak
Share by: