Bestuur

BESTUUR

1. Administratief

Kantoorure:
Maandae tot Donderdae: 07:15 - 15:00
Vrydae: 07:15 - 13:30

Finansies:
Mev. Esté Naude - finansies@tygies.co.za
Mev. Rochelle Scheepers - kantoor@tygies.co.za
Mev. Daleen Bekker - debiteure@tygies.co.za
Mev. Vanessa Bezuidenhout - vanessa@tygies.co.za

Bemarking:
Sonja Müller - bemarking@tygies.co.za

Ontvangs en sekretaresse vir Hoof:
Mev. Suené Forrester - ontvangs@tygies.co.za

Afrolwerk en siekekamer:
Mev. Corné Grobbelaar

Administratief:
Mev. Nelly Frylinck - nelly@tygies.co.za
Mev. Katienka de Kock -
admin@tygies.co.za
Mev. Karien Saayman - karien@tygies.co.za
2. Beheerliggaam

Die Beheerliggaam se samestelling volgens die regulasies is as volg:
 • ses ( 6 ) verkose ouerverteenwoordigers
 • drie ( 3 ) personeelverteenwoordigers
 • een ( 1 ) nie-doserende personeellid en die hoof (ex officio)
Die Beheerliggaam se ampstermyn is drie (3) jaar.

Die Beheerliggaam saam met die hoof as onderwysbestuurder gee oor 'n wye spektrum leiding vanuit 'n duidelike visie en missie

Die volgende belangrike substrukture funksioneer binne die Beheerliggaam, naamlik:
 • die dagbestuur
 • die risikobestuur & finansies
 • die menslike hulpbronne en akademie
 • die buitekurrikulêre aktiwiteite ( sport & kultuur )
 • die logistiek ( fisiese fasiliteite )
 • die fondsinsameling en bemarking
 • die sekretariaat en administrasie
BEHEERLIGGAAM 2015 - 2018
Voorsitter:
Mnr. Eugene du Preez
Logistiek:
Mnr. Pieter du Preez
Sport:
Mnr. Johnny Burger
Hoof:
Mnr. N.J. Coetzee
Kultuur:
Mev. Karen Roberts
Sekretaresse:
Mev. Nelly Frylinck
Ondervoorsitter en Finansies:
Mnr. Jason Armstrong
Regsverteenwoordiger en Menslike Hulpbronne:
Mnr. Riaan van der Walt
Befondsing en Klaskoördineerders:
Mev. Lizelle Janse van Rensburg
Akademie en Hulpsentrum:
Mev. Anelize Bronkhorst
Klerewinkel:
Mnr. Erik le Roux

Die volgende portefeuljes word gekoöpteer om die Beheerliggaam in die bestuur van die skool by te staan:

Tygieland en Naskool:
Mev. Suzanne van der Westhuizen 

Waardesisteme en Dissipline: 
Mnr. W. Prinsloo 
Sport (hulp): 
Mnr. Charl Venter

Bemarking: 
Mev. Sonja Müller

IT:
Mnr. Quinton Smit


3. Dagbestuur

Die dagbestuur van die skool is as volg saamgestel:
Hoof:
Mnr. N.J. Coetzee
Departementshoofde Grondslagfase:
Mev. M. Risseeuw
Mev. A. Bronkhorst
Departementshoof Opvoedkundige Leiding:
Mnr. S. Erasmus
Graad RR en -R (Tygieland):
Mev. S. van der Westhuizen - suzanne@tygies.co.za

Bemarker:
Mev. S. Müller
Adjunkhoofde:
Mnr. E. Wasserman
ewasserman@tygies.co.za
Mnr. W. Prinsloo 
wprinsloo@tygies.co.za
Departementshoofde Intersenfase:
Mev. R. Lottering (Intern)
Mev. D. Beukes
danette@tygies.co.za
Departementshoof: Sport
Mnr. E. le Roux
Kultuurhoof:
Mev. N. Coetzee

Die primêre taak van die dagbestuur is om toe te sien dat die skool effektief funksioneer, sodat elke leerder volgens sy/haar potensiaal ontwikkel, dat kwaliteit onderrig geskied en verder hanteer hulle die dag-tot-dag-aktiwiteite.

Die volgende bestuurareas word spesifiek deur die dagbestuur hanteer, naamlik die:
 • Akademiese beplanning wat kwaliteit onderrig bevorder
 • Uitoefen en kontrole oor alle skoolaktiwiteite
 • Assessering en evaluering van die skoolstelsel binne die Suid-Afrikaanse Skolewet
 • Personeelindeling en -inskakeling
 • Personeelopleiding en ontwikkeling
 • Dissipline
 • Buitekurrikulêre beplanning (Sport en Kultuur)
Share by: