Eisteddfod en Kunstefeeste

EISTEDDFOD & KUNSTEFEESTE

Inskrywings word by die Eisteddfod en Kunstefeeste ten opsigte van voordrag, solosang en beeldende kunste gedoen.

Pretoria Eisteddfod: Solosang

Oudisies vir die onderskeie afdelings word gehou en leerders word deur die skool ingeskryf.

Die afrigters is (solosang):
Graad RR - R: Mev. Suzanne van der Westhuizen
Graad 1 - 3: Mev. Natalie Brown
Graad 4 - 7: Mev. Nidia Coetzee

Voordrag:
Graad RR-R: Mev. Suzanne van der Westhuizen
Graad 1 - 3: Mev. Hanlie Potgieter 
Graad 4 - 5: Mev. Alta Janse van Vuuren (Afrikaans) en mev. Adelia Coetzee (Engels)
Graad 6 - 7: Mev. Alta-Heléne Burger (Afikaans en Engels)

Beeldende Kunste: Mev. Cornéll van Pyper
Share by: