Hulpsentrum

TYGIE-HULPSENTRUM

Ons is trots om te sê dat Laerskool Tygerpoort vanaf 2015 beskik oor ‘n Hulpsentrum wat die rol van die Skoolondersteuningspan (SOS) vervul. Die Tygie-Hulpsentrum verskaf hulp en ondersteuning aan die leerders in die vorm van skolastiese evaluasies, berading, algehele emosionele bystand, remediërende onderrig asook motoriese assessering en hulpverlening. 

Koördineerder
Mev. Jana Botha 
012 809 0029

Opvoedkundige Sielkundige
Mev. Chantal van Niekerk

Remediërende Spesialis
Mev. Marlene Irving van der Walt

Remediërende Onderwyser - Grondslagfase
Mev. Jana Botha

Kinderkinetikus
Mev. Sunet Olivier 
 
PRIVAAT PRAKTYKE:

Aandag- en Konsentrasieterapeut (BioLink)
Mev. Hestine du Preez

Spraak-, Taal- en Ouditiewe Persepsieterapeut
Mev. Alida Roos

Maatskaplike Werker en Spelterapeut
Mev. Madeleen Vermaak 

Arbeidsterapeut
Mev. Mia de Wet
Share by: