Juniorkoor

JUNIORKOOR

Afrigter: 
Mev. Natalie Brown en mev. Cornéll van Pyper.

Doel:
Om 'n liefde vir musiek by die leerders te kweek, om 'n hoë standaard te handhaaf en sodoende die skool se beeld te bevorder.

Oefentye:
Maandae: 13:30 - 14:45

Oudisies:
Vind plaas aan die einde van elke jaar.

Koorklere:
Amptelike koordrag word verskaf deur die skool teen R80 huurgeld per lid. 'n Wit skoolhemp word self deur elke lid aangekoop.

Jaarprogram:
Aan die begin van die jaar word 'n ken-mekaar-funksie gehou.
Kooroefennaweke word deur die jaar by die skool gehou.
Koorfeeste word bygewoon.
Share by: