Mediasentrum

MEDIASENTRUM

Sentrumhoof: 
Mev. L. Ferreira

Graad 4–7:
Tye: Maandae tot Donderdae: 13:30 tot 14:00

Indien mev. L. Ferreira op sekere dae vergaderings moet bywoon, vra sy om verskoning en sal dan Vrydae tot 14:00 beskikbaar wees.

Leentydperk: 1 of 2 weke 

Aantal boeke: 1 per keer, leerders leen boeke gratis!

Vervanging van boeke: Indien 'n boek verlore of verwaarloos is, moet die boek vervang word teen vervangingskoste

Graad 1 – 3:
Maak van bloklenings gebruik.
Share by: