Visie en Missie

VISIE & MISSIE

ONS VISIE

‘n Skool met karakter, ‘n Skool wat ‘n verskil maak “Trots Tygerpoort!”

ONS MISSIE

Om elke kind se uniekheid en karakter te (er)ken, te vorm en te bou.
Om verhoudings te bou, geleenthede te bied en boustene te lê…vir elkeen se pad wat wag.

ONS FONDAMENTE
 1. Trots
 2. Tradisies en Christelike karakter
 3. Optimale leer
 4. Landelike omgewing
 5. Ouer- en gemeenskap betrokkenheid
 
ONS ASPIRASIES

Vir elke fondament het ons bepaalde strategiese aspirasies.

1. Trots

    By Tygerpoort wil ons:
 • Elkeen wat met Tygerpoort te doen het spesiaal laat voel.
 • Kweek aan ‘n innerlike trots by elke leerder, opvoeder en ouer.
 • Streef na ‘n trots in alles wat ons doen, waarvoor ons staan en dit wat ons elke dag leef!
 • Bou aan ‘n trots vir ons skool se naam en terrein.
 • Bou aan ‘n trotse voorkoms van ons leerders en opvoeders.
2. Tradisies en Christelike karakter
 • Die bou van spesifieke tradisies wat vir nog 100 jaar sal staan - Trots meer as 100 jaar oud!
 • Die behou van ‘n Christelike karakter en veral strewe ons na Fil. 4:4 “Wees altyd bly in die Here, wees bly”.
3. Optimale leer

    Veral akademie:
 • Die behou en werf van passievolle, kundige en ervare personeel wat ook die kind se hart raaksien.
 • Om toonaangewend te wees met die nuutste tegnologie.
 • Volhouding van hoë akademiese standaard.
    Sport & Kultuur:
 • Geleentheid vir deelname.
 • Blootstelling en ondersteuning vir uitnemendheid.
 4. Landelike omgewing
 • Die behoud en ontwikkeling van die huidige omgewing waar leerders die vryheid van ruimte kan geniet, maar ook ‘n perseel wat uitnemendheid bied.
 5. Ouers- en gemeenskapsbetrokkenheid
 • Passievolle ouerbetrokkenheid.
 • Ouers wat hulle en die skool se rolle verstaan.
 • Die bou van ‘n produktiewe vennootskap tussen opvoeder en ouer in die ontwikkeling van ons kinders.
Share by: