Naskool

NASKOOL (Gr 1 - 7)

Die naskool word op die terrein hanteer onder die bestuur van die skool.

Die personeel:
  • Mev. Almarie van den Berg (Bestuur)
  • Mev. Susan Kruger (Toesig en huiswerk: Graad 1)
  • Mev. Mariaan Ferreira (Toesig en huiswerk: Graad 1)
  • Mev. Elmien Klopper (Toesig en huiswerk: Graad 2)
  • Mev. Antionettte Bronkhorst (Toesig en huiswerk: Graad 2)
  • Mev. Wynanda Hibbert (Toesig en huiswerk: Graad 3)
  • Mej. Twanette Bronkhorst (Toesig en huiswerk: Graad 3)
  • Mev. Liezl Ferreira (Toesig en huiswerk: Graad 4)
  • Mej. Bernadette Lourens  (Toesig en huiswerk: Graad 5-7)
  • Mev. Bonita Majiet (Assistent)
Dagprogram: 
13:30 – 13:35 
Register word geneem

13:35 – 14:00
Middagete

14:00 – 14:15:
Buitespel

14:15 – 16:44:
Huiswerk, studietyd en buitespel

16:45 – 17:00:
Opruimtyd

17:00 – 17:30:
Storietyd en Binnespel (In juffrou Anika se klas)
Naskooltye:
Die naskoolsentrum sal van Maandag tot Vrydag, tydens amptelike skoolkwartale soos bepaal deur die GDO, vanaf 13:30 tot 17:30 oop wees. Die sentrum sal nie publieke- en skoolvakansiedae oop wees nie.

Vir enige navrae kontak die volgende persone:

Naskoolhoof: Mev. Almarie van den Berg
012 809 0029
naskool@tygies.co.za                              

Inskrywings en Rekeninge: Mev. Rochelle Scheepers
012 809 0029
Share by: