Tygieland-koor

TYGIELAND-KOOR

Afrigter:
Mev. Suzanne van der Westhuizen

Begeleier: 
Mev. Erica Kühn

Doel:
Om kleuters se gehoor en intonasie reeds vanaf ‘n vroeë ouderdom te ontwikkel. Om ‘n liefde vir sang en musiek aan te wakker. “ Dit is lekker by die koor "

Oefentye:
Dinsdae: 09:15 - 10:00

Oudisies:
Word aan die einde van Januarie gedoen.

Koorklere:
Koorklere word jaarliks gehuur.

Optredes:
Tree op by onder andere die Koorfees, Opedag, Pretoria Eisteddfod en ander geleenthede.
Share by: